STRONA GŁÓWNA               NASZ DOM               USŁUGI               PRZETARGI         niezalogowany
zaloguj


|szukaj| .::SERDECZNIE WITAMY - DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE!
 

Misja Domu Pomocy Społecznej

 1. Działalność naszą kierujemy do osób, które ze względu na stan zdrowia i warunki społeczne decydują się na zamieszkanie w naszym Domu.

 2. Mieszkańcom naszym zapewniamy:

  • poszanowanie godności osobistej,
  • poczucia bycia osobą ważną i potrzbną,
  • poczucia niezależności,
  • poczucia intymności,
  • poczucia bezpieczeństwa.

 3. Współpracujemy z mieszkańcami traktując ich indywidualnie i podmiotowo, dając możliwość do współdecydowania, szczególnie w zakresie funkcjonowania Domu.

 4. Świadczymy wysoki poziom usług, tworzymy miłą i ciepłą atmosferę, poprzez zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry.
 5. Zapewniamy usługi:
  • bytowe,
  • opiekuńcze,
  • wspomagające,
  • w zakresie potrzeb zdrowotnych,
  • rehabilitacyjne,
  • terapii zajęciowej,
  • kulturalno - oświatowe,
  • pralnicze

 6. Zapewniamy całodobowe wyżywienie w ruchomym czasie spożycia posiłków z uwzględnieniem diet.

 7. Gwarantujemy tolerancję wyznaniową i poglądową.
 8. Integrujemy się ze środowiskiem lokalnym.

 9. W Domu zamieszkują osoby niepełnosprawne fizycznie i przewlekle psychicznie chore.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJNR 1 W GRUDZIĄDZU ZAPEWNIA USŁUGI W ZAKRESIE POTRZEB:

 1. OPIEKUŃCZYCH:

  • wspomaganie w utrzymaniu higieny osobistej,
  • pomaganie w żywieniu,
  • zapewnienie wygody i odpowiedniej pozycji w łóżku,
  • stosowanie profilaktyk przeciwodleżynowych,
  • zapewnienie warunków spokojnego snu i wypoczynku,
  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

 2. PSYCHOLOGICZNYCH:

  • poszanowanie godności osobistej,
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i przynależności,
  • wsparcie psychiczne w sytuacjach trudnych.

 3. BYTOWYCH:

  • godnego miejsca zamieszkania,
  • wyżywienia zgodnie z zaleceniami lekarza,
  • zapewnienia czystości w miejscu przebywania.

 4. SPOŁECZNYCH:

  • tworzenie właściwej atmosfery i przyjaznych relacji między pracownikami i Mieszkańcami Domu
  • pomaganie w utrzymaniu kontaktów z rodziną i bliskimi,
  • motywowanie do aktywnego udziału w życiu Domu,
  • pomoc w wyjściu z nałogu,
  • organizacja samopomocowych grup wsparcia.

Copyright by Marcin Stodolski